Hello,
I am very sorry, but we have to cancel this year's Wave camp for the covid reasons.
 
Notice:
1.Airspaces are available without restrictions.
2.If you would like to fly from your club, no problem, the rules are the same (request sectors the day before, SMS before takeoff/after landing)
3.If you would like to fly from LKMI - contact me (Vlasta-+420604905903) before, we are able to tow a limited number of gliders with regard to compliance with the restrictions of our government.
 
If the restriction ends, I will inform you about it and we will manage flights to the wave depending on the weather as before covid.
 
As for the fee - if you have paid the fee, it will also apply next season for pilots who cannot fly this season due to covid. If you do not agree, please write me your account number so that we can refund the fee. 
 
Thank you for your understanding and I wish you good health and many happy landings
--------------------
Dobrý den, 
velmi se omlouvám, ale letošní tábor Wave camp musíme z důvodů covid zrušit.
Upozornění: 
1. Vzdušné prostory jsou k dispozici bez omezení 
2. Pokud byste chtěli létat z vašeho klubu, žádný problém, pravidla jsou stejná (vyžádejte si sektory den předem, SMS před vzletem / po přistání) 
3. Pokud byste chtěli letět z LKMI - kontaktujte mě ( Vlasta + 420604905903) předem, jsme schopni vytáhnout omezený počet kluzáků s ohledem na dodržování omezení naší vlády.
Pokud omezení skončí, budu vás o tom informovat a lety do vlny budeme řídit podle počasí jako před covidem.
 
Co se týče poplatku - pokud jste poplatek zaplatili, bude platit i příští sezónu pro piloty, kteří nemohou letět v této sezóně kvůli covid. Pokud nesouhlasíte, napište mi prosím číslo vašeho účtu, abychom poplatek vrátili zpět. 
Děkujeme za pochopení a přeji vám zdraví a mnoho šťastných přistání
                     

 

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.