Documenty / Documents

 
CENY / PRICES 2023 
 K OORDINAČN Í SMĚRNICE PRO LETY V DLOUHÉ VLNĚ - update 2023 
          WAVE CAMP 2023 WAVE AREAS CZ-PL.txt 

  WAVE CAMP 2023 WAVE AREAS CZ-PL.cub   
  WAVE CAMP 2023 PROHIBITED SURROUNDINGS.txt

WAVE CAMP 2023 PROHIBITED SURROUNDINGS.cub

= neoficiální zakázaný prostor, který začíná přesně na hranicích vlnových prostorů směrem nahoru a do stran. Je to jakási zakázaná klec. Budete-li mít aktivovaný tento soubor, pak dostanete od vašeho přístroje varování jen a pouze při opuštění hřiště nesprávným směrem. Jsou v něm zakomponované maximální výšky pro každý prostor, takže maximální pohodlí. Zároveň nebudete unaveni z neustálého křížkování. Osobně doporučuju mít na palubě oba soubory avšak primárně lítat se zapnutým "prohibited".

= an unofficial forbidden space that starts exactly at the boundaries of the upward and sideways wave spaces. It's a kind of forbidden cage. If you have this file activated, you will only receive a warning from your device if you leave the field in the wrong direction. It incorporates maximum heights for each space, so maximum comfort. At the same time, you won't get tired of the constant crossing. Personally, I recommend having both files on board, but primarily flying with "prohibited" turned on.

 
 
 WAVE WAYPOINTS (cup)   
 
   WAVE DIRECTIVE  - update 2023 
   Picture supplement F
  SMĚRNICE PRO LETY V DLOUHÉ VLNĚ - vlnová směrnice  - update 2023
    Obrazová příloha vlnové směrnice F

 
PARKING and GRID INFO - EN 
 
 Parkování a  GRID - INFO - CZ
Hlášení o splnění podmínek FAI
Antrag-Gold_FORMULAR_neu.pdf
Antrag-Diamant-Diplom_FORMULAR_neu 

 

 

Vyhledávání

Vytvořeno službou Webnode