Frekvence / Frequency

17.09.2014 15:48

Pozor!

Na základě zvláštního povolení MD je nutno pro radiokorespondenci ve vlnových prostorech používat frekvenci 130,925 MHz a to nad hladinou FL95! Toto opatření vzniklo z důvodu loňského rušení radiokorespondence letiště Sliač na frekvenci EPJG (122,9 MHz). V zóně ATZ LKMI je předepsán kmitočet 123,5 MHz. Volací znak " JESENIK RADIO ".

  Zároveň důrazně připomínám pravidla radiokorespondence a nutnost využívat kmitočet pouze pro předepsanou nutnou radiokorespondenci! 

 

Attention! 
 
By special permission MD is necessary for radio communication in wave airspace using frequency 130.925 MHz (above level FL95!) This measure was created last year because of interference to radiocommunication airport Sliač EPJG frequency (122.9 MHz). The ATZ zone LKMI prescribed frequency 123.5 MHz. Call Sign "JESENIK RADIO". 
   
We also strongly recall the rules of radio communication and the need to use only the prescribed frequency radio communication necessary!

 

Zpět

Vyhledávání